Sv. Haštala (Haštalské nám.,P1)

Zasvěcení kostela sv. Haštala je v Evropě hodně výjimečné. V celé střední Evropě lze najít pouze dva kostely – kromě toho na Starém Městě Pražském je již pouze jeden poblíž německého Landshutu, v bavorském Moosburgu nad Isarou. Svatý Haštal byl současníkem římského císaře Diokleciána, který proslul krutým pronásledováním prvních křesťanů. Žil v císařském paláci a zastával funkci správce financí a vlastně i samotného paláce. Přesně v duchu přísloví o tmě pod svícnem ukrýval ve svém domě mnoho pronásledovaných křesťanů, jeden …. čti dál …

Kaple sv Kříže

  Kaple sv Kříže na Starém Městě Pražském je jednou z nejstarších sakrálních památek v Praze a vedle dochovaných kostelů sv. Martina na Vyšehradě a sv. Longina na Novém Městě je největší. Stála poblíž frekventované cesty mezi Vyšehradem (tedy spojnicí s jižními Čechami) a brodem přes Vltavu směrem Malou Stranou k Hradu. Dříve kaple užívala ještě přídomek sv. Kříže Menšího, k odlišení od stejně zasvěceného kostela sv. Kříže Většího, jenž stával při klášteru řádu Cyriaků v místech dnešního Josefova, …. čti dál …

Sv. Martin Ve zdi (Martinská ul., Praha 1)

Kostel sv. Martina Ve zdi je dodnes opomíjenou stavební sakrální památkou, stojící v nejužším městském centru, byť poněkud stranou hlavní turistické trasy. Vzhledem ke skutečnosti, že v jeho zdech povstaly základy české a potažmo evropské reformace, je spodivem, že se této významné stavební památce prakticky nikdo hluboce nevěnoval. Dnešní podoba je klasicky gotického ducha se třemi loděmi a odpovídá stavu kostela kolem roku 1350. Plášť budovy je zhotoven zčásti z lomového kamene a zčásti z pískovcových kvádříků. Fasáda …. čti dál …

Sv. Vojtěcha (Vojtěšská ul., P1)

Osídlení okolí kostela sv. Vojtěcha je daleko starší, než založení Nového Města. Zdejší lokalita nesla nejrůznější názvy – Podzderazí, s ohledem na blízkost slovutného kláštera, V Jirchářích (někdy i Smradařích) s odkazem na místní dílny koželuhů, ale také Kalábrie, pro označení místních řemeslníků, příchozích právě odtud. Zdejší jircháři si již dávno před založením Nového Města vystavěli svůj kostel, snad již ve třináctém století, první písemná zmínka o něm je datována 1318. Šlo o dokument, kterým byl dosazen společný …. čti dál …

Nejsvětější Trojice (Spálená ul., P1)

mše:  Ne 10.30    slovensky Po St Pá  18.00 slovensky Ne 9.00  staroslověnsky Út Čt So  18.00 staroslověnsky   Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici je poměrně mladý chrám a je dodnes zachovaný ve své původní podobě. Byl vystavěn jako klášterní kostel pro nově v Praze usazený řád Trinitářů, který nejprve sídlil v provizorním objektu Na Slupi u kostela Panny Marie Bolestné, a teprve po odprodání areálu tamním Servitům se přesunul do zdejšího kláštera. Kostel vlastním nákladem nechali …. čti dál …

Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám., P 1)

adresa: FÚ Jungmannovo nám. 18, P1                                                                         mše: Po-Pá 7.00 8.00 18.00 So 8.00  18.00                                                                                           Ne 9.00 10.15 11.30 18.00     Založení chrámu P. Marie Sněžné úzce souvisí s korunovací Karla IV. a jeho manželky Blanky v chrámu sv. Víta. K velkolepé oslavě byl na tržišti před chrámem  sv. Havla vystavěn rozsáhlý provizorní objekt ze dřeva, vyložený vzácnými látkami. Zde se odehrály velkolepé vojenské hry a …. čti dál …

Sv. Josefa (nám. Republiky 2, P1)

adresa: DS  nám.Republiky 2, P1                              mše:  Po-Pá  7.00  18.00 So 7.00  Ne 8.00 10.00 17.00   20.00 v červenci  a  srpnu se nedělní mše nekonají   Kostel sv. Josefa je dobrým příkladem, že kostely u nás vznikaly i v těch nejpohnutějších dobách z pohnutek ušlechtilých zbožných dárců. Chudý řád Kapucínů, do Prahy uvedený sv. Vavřincem z Brindisi, tu velmi rychle zdomácněl a za krátký čas získal mnohé příznivce a bohaté donátory. Například tajný císařský rada Gerard svobodný pán z Kvestenbergu vlastním …. čti dál …

Sv. Petra Na Poříčí (Biskupská ul., P 1)

                      mše:  St, Pá 16.30,  Ne 10.30 Na úplném okraji Nového Města leží bývalé místo Německého Města, kde se od nepaměti usazovali němečtí kupci, a v jeho centru leží farní kostel sv. Petra. Říká se tu Na Poříčí, a první písemná zmínka o něm je již z r. 993, tedy daleko dříve, než Nové Město vůbec bylo založeno. Dalimil zmiňuje tato místa jako Poříčany. Velký význam tohoto prostoru byl podtržen vysokou mírou samosprávy. Za krále Vratislava …. čti dál …

Sv. Kříže (Na Příkopě 16, P1)

adresa: DS Na Příkopě 16, P1     mše: Po-Pá 10.00  15.30  So 10.00  Ne 10.30  11.30(It) 19.00 Na parcele, kde nyní stojí kostel sv. Kříže, již v r. 1379 stojí dům pana Kříže z Jičína, který zde vlastnil sladovnu. Poté se majitelé střídají. O sousedním domě je první písemný záznam z r. 1547, když jej kupuje Václav ze Kbel, řečený Kbelský (na této parcele přibližně stojí budova někdejšího piaristického gymnázia v Panské ulici). V době pruského bombardování byly domy vypáleny, spáleniště …. čti dál …

Sv. Jindřicha a sv. Kunhuty (Jindřišská ul., Praha 1)

adresa: FÚ Jindřišská 30, P1                                       mše: Út, Čt, Pá 15.00  St 17.00  Ne 9.30 Kdysi bývalý hlavní farní chrám Nového Města Pražského, je zasvěcen sv. Jindřichovi a Kunhutě. Tento kult je velmi zvláštní a ukazuje na specifický rys starých Čechů, kteří si dost často k uctívání vybírali osoby z řad cizinců, co se během života zasadili o Čechy nebo české království. Přesně totéž platí o výše uvedených světcích. Svatý Jindřich se narodil r. 972 v Bavorsku na hradě …. čti dál …