Trója – Kaple sv. Kláry

V nejvyšším bodě trojské vinice stojí nenápadná prostá stavba obdélníkové barokní kapličky. Doba výstavby se zřejmě kryje s obdobím výstavby trojského zámku. Dal ji vystavět hrabě Adam Václav ze Šternberka v 90. letech 17. století. Písemná žádost k pražské konzistoři nese dataci 1691. Zasvěcení je sv. Kláře, shodou okolností manželka pana hraběte je jmenovala Klára Bernardina, svobodná paní z Malzanu. Žádost byla odůvodněna skutečností, že kvůli častým povodním nemohou se poddaní účastnit bohoslužeb. Stavba je velmi prostá, s cihlovou podlahou, plochým stropem s výrazným fabionem. Na původním oltáříku byl obraz sv. Kláry, pozdvihující monstranci, po stranách obrazy Bolestné Panny Marie a umírajícího poustevníka. Vlevo od oltáře bývala …. čti dál …

Sv. Vojtěcha (U Meteoru, Libeň)

Když se dolní část Libně začala vlivem prudce rostoucího okolního průmyslu zalidňovat, rychle se zjistilo, že stávající kaple na libeňském zámečku nemůže kapacitně stačit. Pro potřebu duchovní služby se hledalo místo pro stavbu nového kostela. Bohužel postupem času se ukázalo, že získat potřebnou parcelu nebude tak jednoduché. Zřejmě spekulanti předpokládali, že časem dostanou výhodnější nabídku a tak všechny pokusy dlouho selhávaly. Na přelomu 19. a 20.století se podařilo ke stavbě získat pouze pronajatý pozemek usedlosti Košinka. V těsné blízkosti libeňské sokolovny a gymnázia tak byl mezi lety 1904 a 1905 podle plánů architekta Emila Králíčka ze stavební firmy Matěje Blechy, …. čti dál …

Sv. Petr a Pavel, Bohnická ul., Praha 8

Dnešní Bohnice zdaleka nepřipomínají tu kdysi ospalou a městu vzdálenou vesnici. Sídlišti sevřené jádro obce si zachovalo původní ráz, přestože je poněkud omšelé a zanedbané. Kostel sv. Petra a Pavla je zdejší farní kostel. Při rekonstrukčních pracech v r. 1790 byla při rozebírání starého oltáře nalezena olověná krabice se zakládací listinou (autentikou). Pergamenový dokument je datován 30. května 1158 a dokládá zbudování kostela nákladem vyšehradského probošta Gervasia a vysvěcen byl téhož dne pražským biskupem Danielem za přítomnosti krále Vladislava a královny Jitky. Jedna z teorií dává svěcení místního kostela do souvislosti s milánským válečným tažením, které časově bezprostředně následovalo. Původní svěcení bylo sv. …. čti dál …