Sv. Václava ( Na Proseku)

Založení kostela sv. Václava na Proseku tone ve tmách dávnověku a oficiální prameny o něm mlčí. Obrozenečtí historici 19. století zaznamenali starobylou báji podle Hájka o jeho vzniku, ale při nejlepší vůli ji musíme zanechat v říši romantických pověstí, které měly tehdy povzbudit uvadající národní hrdost a povědomí. Podle pověsti založil zdejší kostel již roku 970 Boleslav Pobožný, když vraceje se na koni z pouti do Staré Boleslavi k hrobu sv. Václava, v místech dnešního kostela unavený sesedl, že …. čti dál …

Sv. Jiří (Hloubětín)

První písemná zmínka o obci Hloubětíně je přímo svázaná se zdejším kostelem sv. Jiří. K roku 1207 se datuje potvrzovací listina vlastnictví zdejších obcí Hloubětín a Humenec ve prospěch Řádu Německých rytířů. Listinu vystavil papež Innocent III. a potvrzuje Řádu pravoplatnost daru od Přemysla Otakara I. Do doby vlastnictví obce je také nejčastěji datováno založení zdejšího farního kostela, protože sv. Jiří byl hlavním patronem Řádu Německých rytířů. Nejčastěji se uvádí založení mezi lety 1207 (první zmínka …. čti dál …

Sv. Bartoloměje (Prelátská ul., P9 -Kyje)

adresa:  DS   Čajkovského 36, P 3                             mše:  Út, St  17.30 Pá 17.00 So 9.00  Ne  10.45   Kostel sv. Bartoloměje apoštola je v Praze druhý nejstarší chrám, s vysokým podílem románského jádra. Jeho původní zasvěcení by mohlo být sv. Janu. V r.1782 byl v presbytáři nalezen latinský nápis, že chrám založen biskupem Janem. Vylučovací metodou lze dovodit, že podle stavebního slohu kostela by se mohlo jednat buď o Jana I., v úřadu mezi lety 1134 a 1139, tedy nejstaršího ze …. čti dál …