V í t e j t e !

Co najdete na našem webu

Primárně naleznete na našich stránkách informace o stavbách kostelů a informace o jejich historii. Průběžně doplňuji databázi objektů, aby práce v maximálním rozsahu mohla sloužit veřejnosti. Zájemcům o rodopis a genealogii vystavím několik archivních pomůcek s přehledem farností, farních obvodů, farní příslušnosti a podobně.

Máte-li zájem připojit vaše informace k publikovaným, využijte e-mailovou adresu, připojte souhlas k publikování na našich stránkách, a dokument zašlete ve formátu .doc nebo .docx, obrázky nejlépe v .jpg. Redakce vaše informace prostuduje a buď umístí na web nebo s Vámi projedná redakční úpravu. Vyhrazujeme si současně právo Váš příspěvek bez uvedení důvodu nezveřejnit. Totéž se týká i publikování případně zaslaných fotografií. U vybraných snímků, umístěných na stránky Encyklopedie kostelů, uvedeme jméno a příjmení autora, uveřejnění můžeme akceptovat pouze bezplatně se závazkem, že snímek nebude bez souhlasu autora poskytnut třetí osobě. Proto žádáme při zasílání příspěvků i fotografií současně o vyjádření souhlasu k uveřejnění. Bez něj není publikace možná.

Místním samosprávám, spolkům nebo hobbystům nabízíme na našich stránkách prostor k oznámením – bezplatně umístíme oznámení nebo noticku k regionální události, zajímavosti a podobně v boxíku u příslušné nebo zvolené obce. Tato nabídka platí přednostně pro malé obce, u velkých obcí a městských obvodů provedeme z důvodu omezeného rozsahu stránek redakční výběr a vyhrazujeme si právo neumístit všechny doručené podněty.