Kaple sv. Rodiny (Pod Nuselskými schody, P-2)

Kaple sv. Rodiny Pod Nuselskými schody,    r. 1900                                                            (c) Jan Rohan, reprofoto 2016

Kaple sv Rodiny pod Nuselskými schody je nejstarší dochovanou stavbou na dnešních Vinohradech.

Malý kostelík založil roku 1755 novoměstský měšťan a magistrátní radní Karel Leopold Bepta, který vlastnil pivovarský dům na Novém Městě pražském naproti faře při sv. Štěpánu. V tomto kostele si rodina držela i vlastní hrobku.

Bepta zakoupil na tehdejších Viničných Horách velké množství pozemků a vinic na svazích směrem k Nuslím. Také zde vystavěl reprezentativní sídlo, zvané Beptovku (později Oraska, nyní Vondračka).

Vstupní průčelí kaple sv. Rodiny s kasulovým oknem.                           (c) Jan Rohan, 2019

 

Původně viniční kapli, zasvěcenou sv. Rodině, dal Bepta postavit na svém pozemku, aby se postupem času stala hlavní svatyní pro všechny obyvatele Vinohrad. Kostelík ve slohu vrcholného baroka obýval poustevník z řádu Ivanitů (srovnej například zmínku ve článku o kostele sv. Jana pod Skalou). Komunita poustevníků-ivanitů byla v Čechách konstituována v roce 1725, ovšem císařským dekretem Josefa II. byla zrušena již roku 1782.

Kaple je malá stavba čtvercového půdorysu, uvnitř má místnost zaoblené rohy. Navázané kněžiště je obdélné. Klenba kaple je plochá, presbytář má klenbu valenou.

Kaple má stanovou střechu, uprostřed se sanktusovou vížkou. Vnější rohy kaple byly rustifikovány až v roce 1908 při jedné z oprav, nejedná se proto o autentický barokní prvek. Tento stavební postup znamená použití hrubě opracovaného, případně neopracovaného kamene na pohledové straně, což vede k optickému zvětšení nebo plasticitě stavby.

Kaple sv. Rodiny, dnešní pohled od Nuselských schodů.                           (c) Jan Rohan, 2019

Dalším zdobným prvkem je kasulové okno v průčelí, tedy ve tvaru kněžského ornátu (jiného provedení jsou k vidění například na kostele sv. Jana Na Skalce na Novém Městě pražském).

K provozu kaple a obživě poustevníka ustanovil Bepta nadaci. Po Beptově smrti přešel veškerý jeho majetek také do nadace; po zrušení poustevnického řádu obec prostředky nadace vložila do výstavby nového vinohradského chrámu sv. Ludmily a malou část snad i do výstavby kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Pohled na kapli sv. Rodiny Pod Nuselskými schody, r. 1873                                              (c) Jan Rohan, reprofoto 2016

Protože roku 1893 Vinohrady získaly pro duchovní službu nový chrám sv. Ludmily, kaple sv. Rodiny byla přifařena pod michelskou farnost (1892).

Kaple zpustla a dokonce byla zvažována její demolice. Záchranu pro kostelík zřejmě znamenal zápis do seznamu chráněných kulturních památek v roce 1958. Ovšem jednalo se tehdy pouze o administrativní opatření, protože trvalo ještě dlouhá léta, než se našel investor, ochotný stavbu obnovit.

V roce 1970 dostává kapli do péče Starokatolická církev. Vlastním nákladem i prací se podařilo uvést technický stav do způsobilého k užívání a duchovní službě.