Sv. Kříže (Na Příkopě 16, P1)

adresa: DS Na Příkopě 16, P1     mše: Po-Pá 10.00  15.30  So 10.00  Ne 10.30  11.30(It) 19.00

Kostel sv. Kříže, někdejší školní kostel Piaristického řádu. Rozsáhlý komplex vlevo, je bývalá Piaristická kolej – z ulice Na Příkopě je viditelná pouhá čtvrtina areálu (dnes elektrotechnická průmyslová škola)                   (c) Jan Rohan, 2017

Na parcele, kde nyní stojí kostel sv. Kříže, již v r. 1379 stojí dům pana Kříže z Jičína, který zde vlastnil sladovnu. Poté se majitelé střídají. O sousedním domě je první písemný záznam z r. 1547, když jej kupuje Václav ze Kbel, řečený Kbelský (na této parcele přibližně stojí budova někdejšího piaristického gymnázia v Panské ulici). V době pruského bombardování byly domy vypáleny, spáleniště kupují za více než 16tis. zlatých Piaristé.

V roce 1758 Piaristé staví v Panské ulici novou budovu svého gymnázia (dokončena 1766), v letech 1816 až 1824 budují za podpory státu Na Příkopě kolej podle návrhu architekta Jiřího Fishera, profesora na české polytechnice, a stavitele Jindřicha Hausknechta. Celá léta studenti navštěvují bohoslužby v kapli sv. Josefa Kalasanckého v budově piaristického gymnázia v přízemí v Panské ulici.

Budova někdejšího Piaristického gymnázia, Panská ulice, Praha 1 – dokončeno r. 1766. Podle Aloise Jiráska zde studoval F. L. Věk.                                  (c) Jan Rohan, 2017

9.května 1824 je vysvěcen nově postavený školní kostel sv. Kříže na rohové parcele mezi Panskou a Příkopy.  Kostel býval chodbami propojen s oběma přilehlými budovami. Po ukončení spolupráce byly i stavby odděleny. Potom kostel spravoval učitel náboženství z gymnázia.

Kostel také užívali čekatelé z učitelského ústavu, který se nacházel v zadní části zrušeného piaristického konventu v Panské ulici.

Poslední Piaristé odprodávají státu zbylé budovy včetně kostela v r. 1912.

Odborníci si architektury kostela příliš necení, svého času dokonce padl návrh kostel zbourat. Na odpor se však postavil Klub za starou Prahu a společně s nově zřízeným Památkovým úřadem kostel před demolicí uchránil. Kostel byl poté Zemským úřadem po dohodě s Pražským arcibiskupstvím v r. 1938 jako nevyužívaný předán do správy Salesiánské církvi (se sídlem v nově postaveném areálu v pražských Kobylisích). Na Příkopech si církev zřídila informační centrum, kde propagovala myšlenky a působení svého zakladatele, turínského kněze, sv. Jana Boska.

I po 250 letech nese průčelí bývalého Piaristického gymnázia důstojnou připomínku svého původu                                                        (c) Jan Rohan, 2017

Salesiáni jsou z duchovní správy u sv. Kříže vyhnáni komunistickým režimem v rámci akce potlačení církví v r. 1950. Nakrátko se vrací za „pražského jara“ v r. 1968, ale během normalizace již r. 1973 jsou vyhnáni znova. Teprve v lednu 1990 se Salesiáni vrací do duchovní správy a vedou ji zde dodnes.

Kostel sv. Kříže je nevelká klasicistní budova, postavená ve stylu starořecké architektury, uvnitř i vně s výraznými jónskými sloupy a pilastrem. Na průčelí je ozdoben výrazným pozlaceným křížem, na střeše je místo zvonice pouze nevelká vížka s malým zvonkem. Pod křížem na průčelí lze číst latinský nápis „AVE CRUX SPES UNICA“ (Zdráv buď kříži, jediná naději). Z Panské ulice je vně kostela výklenková kaple.

Interiér kostela je prostý, původně zde byl jediný oltář s motivem sv. Kříže, obrazem Bolestné Panny Marie a doplněný zlaceným krucifixem. Také zde najdeme prostou kazatelnu a malé varhany.

Prostý oltář kostela sv. Kříže      (c) Jan Rohan, 2017

Tato neveliká nezdobná budova v Panské ulici je bývalý státní učitelský ústav pro muže. Ve srovnání se svým honosným sousedem se téměř nechce věřit, že za sto let provozu vychoval 9300 učitelů.                                       (c) Jan Rohan, 2017