Sv. Kříže (Na Příkopě 16, P1)

adresa: DS Na Příkopě 16, P1     mše: Po-Pá 10.00  15.30  So 10.00  Ne 10.30  11.30(It) 19.00

Na parcele, kde nyní stojí kostel sv. Kříže, již v r. 1379 stojí dům pana Kříže z Jičína, který zde vlastnil sladovnu. Poté se majitelé střídají. O sousedním domě je první písemný záznam z r. 1547, když jej kupuje Václav ze Kbel, řečený Kbelský (na této parcele přibližně stojí budova někdejšího piaristického gymnázia v Panské ulici). V době pruského bombardování byly domy vypáleny, spáleniště kupují za více než 16tis. zlatých Piaristé.

V roce 1758 Piaristé staví v Panské ulici novou budovu svého gymnázia, v letech 1816 až 1824 budují za podpory státu Na Příkopě kolej podle návrhu architekta Jiřího Fishera, profesora na české polytechnice, a stavitele Jindřicha Hausknechta. Celá léta studenti navštěvují bohoslužby v kapli sv. Josefa Kalasanckého v budově piaristického gymnázia v přízemí v Panské ulici.

9.května 1824 je vysvěcen nově postavený školní kostel sv. Kříže na rohové parcele mezi Panskou a Příkopy.  Kostel býval chodbami propojen s oběma přilehlými budovami. Po ukončení spolupráce byly i stavby odděleny. Potom kostel spravoval učitel náboženství z gymnázia.

Kostel také užívali čekatelé z učitelského ústavu, který se nacházel v zadní části zrušeného piaristického konventu v Panské ulici.

Poslední Piaristé odprodávají státu zbylé budovy včetně kostela v r. 1912.

Odborníci si architektury kostela příliš necení, dokonce padl návrh kostel zbourat. Na odpor se však postavil Klub za starou Prahu a společně s nově zřízeným Památkovým úřadem kostel před demolicí uchránil. Kostel byl poté Zemským úřadem po dohodě s Pražským arcibiskupstvím v r. 1938 jako nevyužívaný předán do správy Salesiánské církvi (se sídlem v nově postaveném areálu v pražských Kobylisích). Na Příkopech si církev zřídila informační centrum, kde propagovala myšlenky a působení svého zakladatele, turínského kněze, sv. Jana Boska.

Salesiáni jsou z duchovní správy u sv. Kříže vyhnáni komunistickým režimem v rámci akce potlačení církví v r. 1950. Nakrátko se vrací za „pražského jara“ v r. 1968, ale během normalizace již r. 1973 jsou vyhnáni znova. Teprve v lednu 1990 se Salesiáni vrací do duchovní správy a vedou ji zde dodnes.

Kostel sv. Kříže je nevelká klasicistní budova, postavená ve stylu starořecké architektury, uvnitř i vně s výraznými jónskými sloupy a pilastrem. Na průčelí je ozdoben výrazným pozlaceným křížem, na střeše je místo zvonice pouze nevelká vížka s malým zvonkem. Pod křížem na průčelí lze číst latinský nápis „AVE CRUX SPES UNICA“ (Zdráv buď kříži, jediná naděje). Z Panské ulice je vně kostela výklenková kaple.

Interiér kostela je prostý, původně zde byl jediný oltář s motivem sv. Kříže, obrazem Bolestné Panny Marie a doplněný zlaceným krucifixem. Také zde najdeme prostou kazatelnu a malé varhany.