Trója – Kaple sv. Kláry

Kaple sv. Kláry uprostřed stejnojmenné vinice                                                              (c) Jan Rohan, 2017

V nejvyšším bodě trojské vinice stojí nenápadná prostá stavba obdélníkové barokní kapličky sv. Kláry.

Doba výstavby se zřejmě kryje s obdobím výstavby trojského zámku. Dal ji vystavět hrabě Adam Václav ze Šternberka v 90. letech 17. století. Písemná žádost k pražské konzistoři nese dataci 1691.

Zasvěcení je sv. Kláře, shodou okolností manželka pana hraběte je jmenovala Klára Bernardina, svobodná paní z Malzanu. Žádost byla odůvodněna skutečností, že kvůli častým povodním nemohou se poddaní účastnit bohoslužeb.

Stavba je velmi prostá, s cihlovou podlahou, plochým stropem s výrazným fabionem. Na původním oltáříku byl obraz sv. Kláry, pozdvihující monstranci, po stranách obrazy Bolestné Panny Marie a umírajícího poustevníka. Vlevo od oltáře bývala prostá kazatelna.

Pohled na Tróju kolem r. 1900,                      na kopci vlevo kaple sv. Kláry                         (c) reprofoto Jan Rohan, 2017

Ve druhé polovině 19. století proběhly v kapli menší stavební úpravy, po požáru v r. 1924 kostel dostal novou střechu, na které přibyla věžička se sanktusníkem.

Ve stejné době byl instalován nový oltář, osazený barokním obrazem Nejsvětější Trojice s Pannou Marií a františkánskými světci. Krucifix pochází nejspíše z první poloviny 18. století.

V současnosti kostel spravuje Salesiánské centrum v Kobylisích. Od kostela je nádherný výhled jak na Prahu, tak na protější břeh Vltavy a Sedlec. V okolí kaple je rozsáhlá nově založená vinice.