Stětí sv. Jana (V pevnosti, Vyšehrad, P 2)

 

 

 

Nákres gotické podoby kostela Stětí sv. Jana – reprofoto Jan Rohan, 2016 zdroj: PhDr.Bořivoj Nechvátal,Csc., Vyšehrad, Praha, 1983

Zaniklý kostelík Stětí sv. Jana byl typickým stavebním počinem vrcholného středověku na území Vyšehradu. Zbytky jeho zdiva absorboval násyp nynější severovýchodní kurtiny barokního opevnění. Jak vyplývá z nákresu, jižní průčelí kostela bylo zbořeno, a hlavní loď byla přestavěna do nynější podoby, a zakomponována mezi bastiony sv. Rocha a Leopolda.

Původní zasvěcení kostela bylo Sv. Kříži, a teprve v době pohusitské změněno sv. Janu.

Historických podkladů o tomto kostelu je pomálu. Předpokládá se, že původně byl farním kostelem pod správou vyšehradské kapituly. V době husitských válek byl Vyšehrad těžce poničen, ale kostel sv. Kříže zřejmě přestál dobu plenění beze škod. Odborníci proto vyvozují, že tedy jeho nejstarší vyobrazení na dřevorytu J.Kozla a M. Peterleho z Annabachu, datované k r. 1562, vlastně zachycuje jeho původní podobu z předhusitských dob.     Další podobenství již odráží výsledky archeologických průzkumů ze dvacátých a sedmdesátých let, které byly promítnuty do dalších zobrazení.

Gotický skvost pohltila barokní fortifikace
(c)Jan Rohan 2016

Na půdorysu je vidět vytečkovaný obrys vedlejší kaple Panny Marie Na šancích, aby bylo zřejmé, jak byly oba objekty blízko u sebe.