Basilica minor

Basilica minor je zvláštní čestný titul, propůjčený významným kostelům papežem. Titul vyjadřuje silnou vazbu těchto kostelů s římským biskupem. Uděluje se od 18. století. Například vyšehradská kapitula v Praze se pyšní nejstarším přímým římským patronátem na našem území, kapitula vlastně již brzo od založení podléhala přímé správě ze Říma. Budova a prapory basiliky minor mohou být označeny zkříženými klíči, podobně jako na papežském znaku. Například vyšehradská kapitula má tyto erbovní prvky ve znaku již od středověku. Označení má být na viditelném a veřejném místě.Na viditelném místě bývá papežský erb úřadujícího nebo titul propůjčujícího papeže, zpravidla nad kostelním portálem.alšími insigniemi basiliky …. čti dál …