Sv. Jiří (Hloubětín)

První písemná zmínka o obci Hloubětíně je přímo svázaná se zdejším kostelem sv. Jiří. K roku 1207 se datuje potvrzovací listina vlastnictví zdejších obcí Hloubětín a Humenec ve prospěch Řádu Německých rytířů. Listinu vystavil papež Innocent III. a potvrzuje Řádu pravoplatnost daru od Přemysla Otakara I. Do doby vlastnictví obce je také nejčastěji datováno založení zdejšího farního kostela, protože sv. Jiří byl hlavním patronem Řádu Německých rytířů. Nejčastěji se uvádí založení mezi lety 1207 (první zmínka …. čti dál …