Palladium země české

Palladium země české je velmi vzácná náboženská relikvie, významem někdy bývá srovnávána s českými korunovačními klenoty. Vzhledem ke svému stáří a původu se však dá říci, že duchovně, historicky a především svým vztahem k české státnosti je ještě dalece předčí. Katolická církev obecně věří, že tato relikvie má ochrannou moc nad českými zeměmi a jako taková je rovněž uctívána. Původně se Palladiem nazývala ve starém Řecku soška Pallas Athény, legendárním původem až z daleké bájné Tróje, jež měla …. čti dál …