Řeholní řád Služebníků Panny Marie – Servitů

Počátek řeholního řádu Služebníků Panny Marie se odvíjí od rozhodnutí sedmi ctihodných florentských měšťanů ukončit svoje občanské životy a zaslíbit zbytek života službě Bohu a Panně Marii. Odebrali se společně na horu Senario a zde se chtěli věnovat poustevnickému životu. Psal se rok 1234. Jejich prvním představeným se stal Bonfilius Monaldi. Skupina postupně dosáhla kněžského zasvěcení a oficiálním mnišským řádem se stali Servité stvrzením, získaným od papeže Řehoře IX. Ten je povolal ke službě při chrámu Panny Marie ve Florencii, odkud se následně jimi prosazovaný mariánský kult šíří po celé Evropě. V Praze se usazuje první skupina mnichů – Servitů …. čti dál …