V í t e j t e !

Co najdete na našem webu Primárně naleznete na našich stránkách informace o stavbách kostelů a informace o jejich historii. Průběžně doplňuji databázi objektů, aby práce v maximálním rozsahu mohla sloužit veřejnosti. Zájemcům o rodopis a genealogii vystavím několik archivních pomůcek s přehledem farností, farních obvodů, farní příslušnosti a podobně. Máte-li zájem připojit vaše informace k publikovaným, využijte e-mailovou adresu, připojte souhlas k publikování na našich stránkách, a dokument zašlete ve formátu .doc nebo .docx, obrázky nejlépe v .jpg. Redakce vaše informace prostuduje a buď umístí na web nebo s Vámi projedná redakční úpravu. Vyhrazujeme si současně právo Váš příspěvek bez uvedení důvodu nezveřejnit. Totéž se …. čti dál …