Řád Křižovníků s červenou hvězdou

Na pražském Poříčí, ještě před vznikem Nového Města, se usazuje německá kupecká komunita. Je to společenství spíše bohatých osob. Předpokládá se, že již za Vratislava I. zde byl německou menšinou vybudován farní kostel sv. Petra. Jak šel čas, Němci opouští Petrské Město a usazují se po celé Praze, význam místa postupně slábne. Tento trend vrcholí ve třináctém století. Za vlády Přemysla Otakara I., před r. 1215 získává kostel sv. Petra Řád německých rytířů a v jeho blízkosti staví komendu. K majetku řádu patří zdejší dvůr (později zvaný Biskupský) s polnostmi kolem Poříčí, ale také vsi Rybník, Hloubětín a Borotice s příslušenstvím. Tento majetek získali …. čti dál …