Historie řádu Trinitářů

Od 7. století, kdy vznikl islám, dochází k jeho masivní expanzi. Nejprve muslimové obsazují tradiční místa na Blízkém Východě, především Svatou zemi. Křesťané organizují na její osvobození řadu křížových výprav, ale se střídavými úspěchy. Výsledkem jsou nejen četná krveprolití, ale také značná množství zajatců, kteří jsou dál prodáváni do otroctví. Prakticky nepřetržitý konflikt volá po řešení. Když muslimové dobývají celý pás území v severní Africe, invazí se zmocňují značného území ve Španělsku. Obchod s otroky, křesťanskými zajatci, nabývá …. čti dál …