Sv. Haštala (Haštalské nám.,P1)

Zasvěcení kostela sv. Haštala je v Evropě hodně výjimečné. V celé střední Evropě lze najít pouze dva kostely – kromě toho na Starém Městě Pražském je již pouze jeden poblíž německého Landshutu, v bavorském Moosburgu nad Isarou. Svatý Haštal byl současníkem římského císaře Diokleciána, který proslul krutým pronásledováním prvních křesťanů. Žil v císařském paláci a zastával funkci správce financí a vlastně i samotného paláce. Přesně v duchu přísloví o tmě pod svícnem ukrýval ve svém domě mnoho pronásledovaných křesťanů, jeden …. čti dál …