Sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rosálie (Olšanské nám., P3)

adresa:  FÚ  Čajkovského 36, P3                            mše:  Po 17.00 Út 17.00 1.v měsíci  Čt, Pá 17.00  Ne 9.00 17.00 Roku 1679 se na podzim dostavila do Čech další silná morová rána. Vypukla v Rakousku, a než dorazila do Prahy, na venkově zemřelo na sto tisíc lidí. V hlavním městě podlehlo moru za devět měsíců víc než třicet dva tisíce obyvatel. Bylo vydáno nařízení, že nadále se nesmí pohřbívat oběti moru uvnitř města na farních hřbitovech, a tak staroměstský …. čti dál …