Sv. Václava ( Na Proseku)

Založení kostela sv. Václava na Proseku tone ve tmách dávnověku a oficiální prameny o něm mlčí. Obrozenečtí historici 19. století zaznamenali starobylou báji podle Hájka o jeho vzniku, ale při nejlepší vůli ji musíme zanechat v říši romantických pověstí, které měly tehdy povzbudit uvadající národní hrdost a povědomí. Podle pověsti založil zdejší kostel již roku 970 Boleslav Pobožný, když vraceje se na koni z pouti do Staré Boleslavi k hrobu sv. Václava, v místech dnešního kostela unavený sesedl, že …. čti dál …