Trója – Kaple sv. Kláry

V nejvyšším bodě trojské vinice stojí nenápadná prostá stavba obdélníkové barokní kapličky. Doba výstavby se zřejmě kryje s obdobím výstavby trojského zámku. Dal ji vystavět hrabě Adam Václav ze Šternberka v 90. letech 17. století. Písemná žádost k pražské konzistoři nese dataci 1691. Zasvěcení je sv. Kláře, shodou okolností manželka pana hraběte je jmenovala Klára Bernardina, svobodná paní z Malzanu. Žádost byla odůvodněna skutečností, že kvůli častým povodním nemohou se poddaní účastnit bohoslužeb. Stavba je velmi prostá, s cihlovou podlahou, plochým stropem s výrazným fabionem. Na původním oltáříku byl obraz sv. Kláry, pozdvihující monstranci, po stranách obrazy Bolestné Panny Marie a umírajícího poustevníka. Vlevo od oltáře bývala …. čti dál …